Individuele begeleiding
Er zijn veel redenen te bedenken waarom individuele begeleiding aan huis het beste is voor kind(eren) met een beperking/stoornis.

  • Veilige omgeving waarin kinderen/jongeren durven open te staan voor begeleiding
  • Wij kunnen het kind ophalen van school (ook met de auto) of we komen direct aan huis.
  • Tijdens de begeleiding werken we gericht aan vooraf opgestelde doelen die gezamenlijk met het kind/jongere en de ouders opstellen.
  • Er zijn volop mogelijkheden om tijdens de begeleiding het kind te stimuleren met ADL, taken tot zelfstandig worden, emotieregulatie, sociale vaardigheden aanleren, tot een dagstructuur komen etc…
  • Ieder gezin heeft weer andere behoeften en daarom gaan wij in overleg om de begeleiding zo passend mogelijk aan te bieden. Het is altijd op maat gemaakt.

 

Studiebegeleiding
De begeleiding richt zich op het begeleiden van de jongere in het structureren van het dagelijks leven. In het bijzonder concentreren we ons op het vergroten van vaardigheden rondom plannen, structureren, overzicht houden, agendabeheer, leren omgaan met het maken en leren van lesstof, enz.
De studiebegeleiding vindt aan huis plaats of op school.

Hulp bij zelfstandig wonen
Er komt meestal een moment waarop de jongvolwassene uit huis gaat en op zichzelf gaat wonen. Soms is dat zelfstandig en soms is dat begeleid wonen.
Het team van TiB kan de cliënt begeleiden om ervoor te zorgen dat hij/zij zich snel op zijn/haar gemak voelt in de nieuwe woning, de weg weet te vinden in het huis en de omgeving en dat de cliënt uiteindelijk allerlei taken kan uitvoeren die horen bij het zelfstandig wonen.