Vier keer per jaar organiseren wij een logeerweekend. Alle kinderen met een beschikking/budget voor tijdelijk verblijf, die cliënt zijn van TiB, kunnen zich hiervoor aanmelden.

TiB biedt professionele begeleiding aan kinderen met een beperking/stoornis in groepsverband tijdens het logeerweekend. Tijdens de groepsbegeleiding van het logeerweekend worden kinderen begeleid tijdens activiteiten en de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).

De locatie is met zorg uitgekozen door naar verschillende criteria te kijken zoals goede faciliteiten in en om de accommodatie, veiligheid en hygiëne. Voorafgaande het weekend ontvangen ouders een PowerPoint presentatie met foto’s kamers en omgeving. De dagplanning en kamerindeling is vooraf ook al bekend inclusief de avondmaaltijd zodat kinderen tijdig voorbereid mee kunnen op logeerweekend. Er wordt rekening gehouden met de dieetwensen en medicatie van de kinderen.

Tijdens het logeerweekend wordt de dagindeling ondersteund door middel van picto’s zodat het voorspelbaar is voor de kinderen die dat nodig hebben. TiB biedt een laagdrempelig en actief programma aan tijdens het logeerweekend met voldoende rustmomenten.

De begeleiding is er op gericht om kinderen te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling. De kinderen komen op plekken waar ze anders niet zo snel naartoe gaan en blijven ook twee nachten logeren. Het is dus een verbreding van hun wereld.
De kinderen hebben de mogelijkheid om het geleerde bij de individuele begeleiding in praktijk te brengen. We gaan van vrijdagmiddag tot en met zondagmiddag logeren. Naast de begeleiding van de kinderen tijdens het weekend worden ouders een weekend ontlast in de opvoedingstaak en kunnen zij bijvoorbeeld even bijtanken, samen een weekend weg of extra aandacht besteden aan eventuele andere kinderen binnen het gezin.