Thuis in Begeleiding biedt ouderbegeleiding om ouders te ondersteunen in de soms moeilijke en ingewikkelde taak: het opvoeden van een kind met een beperking/stoornis.

Kinderen met een beperking/stoornis hebben een speciale opvoeding nodig, met veel structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid en regelmaat.
In die speciale opvoeding is men niet alleen ouder, maar wordt er tevens van ouders gevraagd als begeleider te fungeren.

Thuis in Begeleiding gaat tijdens de ouderbegeleiding samen met de ouders kijken naar hun gezinssituatie en wat de hulpvraag is. Wat gaat er al goed en wat kan verbeterd worden?
De begeleider werkt in de thuissituatie aan de doelen die gezamenlijk zijn opgesteld met ouders en eventueel de kinderen.
Hierdoor kunnen de ouders direct ondersteunt worden, de begeleider kan ingrijpen wanneer dit nodig is en de situaties kunnen meteen nabesproken worden en pedagogische handvatten aangereikt worden.

Geen gesprekken achter een bureau of een wekelijks consult, maar handen uit de mouwen en actie!