Een klacht, uw recht, onze aandacht om te verbeteren

Thuis in Begeleiding
Wij streven naar hoge cliënttevredenheid. Klachten worden niet snel ingediend. Toch vinden wij het als Thuis in Begeleiding erg belangrijk om te weten waar de knelpunten liggen en wat u verbeterd zou willen zien. Daarom hebben wij het volgende geregeld voor de behandeling van klachten:

Hoe en bij wie kunt u een klacht indienen?
U kunt een Intern klachtenreglement opvragen bij Thuis in Begeleiding: Annewil Huisman-Heersping. In het klachtenreglement staat de wijze waarop wij als organisatie met klachten omgaan en hoe de onafhankelijke klachtencommissie uw klacht kan behandelen.

Wij als zorgorganisatie geven binnen 4 weken aan de klachtencommissie en u als cliënt aan wat wij met de uitspraak gedaan hebben. Als er wordt afgeweken van bovengenoemde termijnen dan wordt u hierover met reden beschreven over geïnformeerd.

De rol van de organisatie
Wij als organisatie nemen uw klacht uiterst serieus. Wij kunnen u op diverse manieren bijstaan en binnen onze organisatie kunt u met klachten terecht bij de directie van TiB: Henk Heersping en Annewil Huisman-Heersping.

U kunt uw klacht mondeling (tijdens kantooruren) of schriftelijk kenbaar maken via info@thuisinbegeleiding.nl of op 035 2031 407.

De directie zal u informeren en adviseren om voor klachten tot een bevredigende oplossing te komen voor u als cliënt.

De rol van de gemeenten Gooi en Vechtstreek
Indien u in één van de gemeente binnen deze regio woont en ZiN ontvangt, kunt u tevens uw klacht indienen via: Het klachtenmeldpunt is voor het telefonisch melden van klachten op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur via nummer: 035-6926202. Digitaal kan 24/7 een klachtenformulier worden ingevuld via het e-mailadres klachtenmeldpunt@regiogenv.nl of via een formulier op de website van de Regio Gooi en Vechtstreek: www.regiogenv.nl. De gemeenten Weesp en Wijdemeren maken geen gebruik van dit klachtenmeldpunt.

Klachtenportaal Zorg
Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

 

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

 

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

 

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

 

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

 

Jeugdstem – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij Jeugdstemvertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Thuis in Begeleiding.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met de hulpverlener van Thuis in Begeleiding, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Allereerst luisteren zij naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Thuis in Begeleiding.

Zo bereikt u het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon op www.jeugdstem.nl