Een klacht, uw recht, onze aandacht om te verbeteren

Thuis in Begeleiding
Wij streven naar hoge cliënttevredenheid. Klachten worden niet snel ingediend. Toch vinden wij het als Thuis in Begeleiding erg belangrijk om te weten waar de knelpunten liggen en wat u verbeterd zou willen zien. Daarom hebben wij het volgende geregeld voor de behandeling van klachten:

Hoe en bij wie kunt u een klacht indienen?
U kunt een Intern klachtenreglement opvragen bij Thuis in Begeleiding: Annewil Huisman-Heersping. In het klachtenreglement staat de wijze waarop wij als organisatie met klachten omgaan en hoe de onafhankelijke klachtencommissie uw klacht kan behandelen.
Wij als zorgorganisatie geven binnen 4 weken aan de klachtencommissie en u als cliënt aan wat wij met de uitspraak gedaan hebben. Als er wordt afgeweken van bovengenoemde termijnen dan wordt u hierover met reden beschreven over geïnformeerd.

De rol van de organisatie
Wij als organisatie nemen uw klacht uiterst serieus. Wij kunnen u op diverse manieren bijstaan en binnen onze organisatie kunt u met klachten terecht bij de directie van TiB: Henk Heersping en Annewil Huisman-Heersping.

U kunt uw klacht mondeling (tijdens kantooruren) of schriftelijk kenbaar maken via info@thuisinbegeleiding.nl of op 036-52 44 932.

De directie zal u informeren en adviseren om voor klachten tot een bevredigende oplossing te komen voor u als cliënt.

De rol van de gemeenten Gooi en Vechtstreek
Indien u in één van de gemeente binnen deze regio woont en ZiN ontvangt, kunt u tevens uw klacht indienen via: Het klachtenmeldpunt is voor het telefonisch melden van klachten op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur via nummer: 035-6926202. Digitaal kan 24/7 een klachtenformulier worden ingevuld via het e-mailadres klachtenmeldpunt@regiogenv.nl of via een formulier op de website van de Regio Gooi en Vechtstreek: www.regiogenv.nl. De gemeenten Weesp en Wijdemeren maken geen gebruik van dit klachtenmeldpunt.

Klachtenportaal Zorg
Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. U kunt zich bij ontevredenheid van het oplossen van uw klacht door ons als organisatie of direct wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon.

Hieronder geven wij een korte toelichting op de behandeling van klachten, wie erbij betrokken zijn en wat u van ons als organisatie kunt verwachten. Wij kunnen de kwaliteit van zorg verbeteren als wij weten waar u tegenaan loopt.

Wie kan een klacht indienen?
Cliënten die zorg-/dienstverlening van Thuis in Begeleiding ontvangen kunnen een klacht indienen.

Betrokken naasten, wettelijk vertegenwoordigers en/of zaakwaarnemers van een cliënt kunnen een klacht indienen indien hier schriftelijke toestemming voor gegeven wordt door de cliënt. Dit heeft te maken met de privacy van uw gegevens.

Wanneer kan iemand anders een klacht voor u indienen? 
U kunt schriftelijk aangeven of u toestemming verleend dat een naaste een klacht indient. Hiervoor moet deze persoon gemachtigd worden.

Waarover kunt u een klacht indienen?
Een klacht kan zeer uiteenlopend zijn. Bij klachten kunt u denken aan;

  • De omgang met u als cliënt
  • De zorg-/hulpverlening
  • De informatie of voorlichting die u heeft ontvangen is niet voldoende
  • Het nakomen van afspraken
  • Financiële kosten

Kosten van de klachtenbehandeling
Wij brengen u als organisatie geen kosten in rekening voor de behandeling van klachten. Ook de eventueel betrokken zorgverlener kan u geen kosten in rekening brengen.

Indien u zelf externe bijstand inroept van bijvoorbeeld een advocaat, expert of adviseur dan zijn de kosten voor eigen rekening.

De rol van de onafhankelijke klachtencommissie
U kunt zich direct, of als we er niet uitkomen en/of u bent niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg. Cliënten van TiB kunnen gebruik maken van hun  klachtenfunctionaris en/of klachtencommissie.

Zo bereikt u Klachtenportaal Zorg:

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJvertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Thuis in Begeleiding.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met de hulpverlener van Thuis in Begeleiding, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Thuis in Begeleiding.

Zo bereikt u het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.