Visie Zaterdagclub Buitengewoon TiB

Thuis in Begeleiding (TiB) is een organisatie voor begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen met een beperking/stoornis.
Tijdens de zaterdagclub ‘Buitengewoon TiB’ worden kinderen met een beperking in kleine groepjes begeleidt, om zo hun sociale vaardigheden te verbeteren.
De begeleiding is er tevens op gericht om kinderen te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook ouders te ondersteunen en te ontlasten.

Visie zaterdagclub ‘Buitengewoon TiB’

 • Buitengewoon TiB biedt professionele begeleiding aan kinderen met een beperking/stoornis in groepsverband
 • Buitengewoon TiB biedt een veilige sfeer en omgeving aan kinderen met een beperking/stoornis
 • Buitengewoon TiB biedt een duidelijk en gestructureerd dagprogramma aan
 • Buitengewoon TiB biedt uitdagende mogelijkheden waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen op motorisch, creatief, sociaal, emotioneel en cognitief niveau
 • Buitengewoon TiB gaat uit van de unieke talenten van ieder kind
 • Buitengewoon TiB biedt ouders/verzorgers ondersteuning en ontlasting.
 • Buitengewoon TiB biedt professionele begeleiding aan kinderen met een beperking/stoornis in groepsverband

1. Deze zaterdagclub is voor kinderen met een ‘special effect’ (bijv. ASS , ADHD, ADD, klassiek autisme, enz.) in de leeftijd van 4 tot ongeveer 14 jaar.
Op de groep werken gekwalificeerde begeleiders.
Er wordt een passend dagprogramma samengesteld, waar elk kind met zijn beperking/stoornis aan bod komt. Er wordt rekening gehouden met de zeer uiteenlopende ontwikkelingsniveaus, verschillende beperkingen/stoornissen, gekoppeld aan de individuele doelen met behoud van een juiste groepscohesie.
De kinderen worden ingedeeld in kleine groepjes variërend van maximaal 8 kinderen. Bij de indeling wordt rekening gehouden met leeftijd, beperking en ontwikkelingsniveau. Zo ontstaan er groepjes waarin ieder kind zich thuis voelt.
Op Zaterdagclub ‘Buitengewoon TiB’ wordt er gericht aan doelen gewerkt om de ontwikkeling te stimuleren. Kernbegrippen hierbij zijn: actief en activiteiten, spel en spelenderwijs.

 • Enkele doelen waaraan gewerkt kan worden zijn:
 • Leren van sociale vaardigheden
 • Bevorderen van sociale contacten
 • Fysieke en sociale grenzen ontdekken en verleggen
 • Leren spelen, strijden, krachten meten, winnen, verliezen
 • Verbeteren van het zelfvertrouwen
 • Voorbereiden op de maatschappij en de huidige bewegingscultuur
 • Voorkomen/doorbreken sociaal isolement
 • Manieren leren om emoties te uiten
 • Energie kwijtraken
 • Zelfredzaamheid/zelfstandigheid bevorderen
 • Positief zelfbeeld opbouwen
 • Het aanleren van motorische technieken
 • Leren omgaan met regels
 • Leren omgaan met vrijheden
 • Keuzes leren maken

2. Buitengewoon TiB biedt een veilige sfeer en omgeving aan kinderen met een beperking
TiB informeert ouders en kinderen over de zaterdagclub en haar begeleiding, activiteiten en huisregels. Ouders en kinderen kunnen allereerst een kijkje komen nemen en de sfeer proeven.
TiB biedt aan nieuwe kinderen de mogelijkheid om een paar uurtjes te wennen.
Door een huiselijke sfeer creëren voelen ouders en kinderen zich snel op hun gemak. ’s Ochtends staat voor de ouders de koffie klaar en ’s middags krijgen zij een mondelinge overdracht van de voortgang van de dag.
Door een duidelijke dagstructuur met regels, tijden, activiteiten en vaste begeleiders, biedt TiB een veilige sfeer voor kinderen met een beperking/stoornis. Voor de kinderen die de duidelijkheid van pictogrammen nodig hebben, wordt de dag op een planbord door middel van picto’s gestructureerd.

3. Buitengewoon TiB biedt een duidelijk en gestructureerd dagprogramma aan. Het plezier staat voorop! Zaterdagclub ‘Buitengewoon TiB’ biedt dagbesteding van 9.00-17.00 uur en ziet er als volgt uit:
9.00-10.00 : Kinderen worden gebracht. Ouders kunnen een kop koffie of thee drinken en geven een overdracht aan de begeleiders.
10.00-10.30 : Dag bespreken met de club, fruit eten en drinken
10.30-12.00 : Activiteiten
12.00-12.30 : Lunch samen voorbereiden
12.30-13.00 : Lunchen en middag bespreken
13.00-13.15 : Afruimen
13.15-14.30 : Activiteiten
14.30-15.00 : Gezamenlijk drinken en (gezonde) snack eten
15.00-16.00 : Activiteiten
16.00-17.00 : Kinderen worden opgehaald en ouders krijgen overdracht

Het dagprogramma wordt ondersteunt met picto’s.
     

4. Buitengewoon TiB biedt uitdagende mogelijkheden waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen op motorisch, creatief, sociaal, emotioneel en cognitief niveau
Door middel van de prachtige locatie met de vele mogelijkheden, biedt Buitengewoon TiB een veelzijdigheid van activiteiten aan. Buitengewoon TiB heeft de beschikking over:

 • Huiskamers voor gezellige huiskameractiviteiten
 • Groot speelplein (voor buiten spelen, roetsjen met de kabelbaan, hutten en zandkastelen bouwen, rondcrossen op de skelters, enz.)
 • Enorme hal binnen (voor bouwen met kapla, je laten schminken, schilderen, enz)
 • Atelier
 • Bouwkamer
 • Theaterkamer
 • Keuken om in te kokkerellen
 • Sportzaal
 • Heeeel veel speelgoed/spelmateriaal
 • Computer
 • T.V.
 • Nabijgelegen is een kinderboerderij, bos en heide.

Op de zaterdagclub hebben kinderen veel ruimte en tijd om zelf te kunnen spelen. Er is veel spelmateriaal dat ze zelf kunnen pakken uit de open kasten. De begeleiders bieden minstens twee groepsactiviteiten per dag aan waaraan de kinderen mee kunnen doen. De begeleiders stimuleren de kinderen om aan deze gezamenlijke activiteiten mee te doen, om zo hun sociale vaardigheden te verbeteren. Maar ook om kinderen uit te dagen om iets anders te doen dan dat ze gewend zijn.
Zaterdagclub Buitengewoon TiB trekt er ook regelmatig op uit door uitstapjes te maken naar bijvoorbeeld een speelpark, speelbos, kinderboerderij, musea etc. De kinderen kunnen hierover meedenken.

5. Buitengewoon TiB gaat uit van de unieke talenten van ieder kind
De begeleiding van Buitengewoon TiB gaat ervan uit dat elk kind beschikt over unieke talenten en mogelijkheden, ook als een kind een beperking/stoornis heeft.
Deze talenten worden verder ontwikkelt en gestimuleerd door professionele begeleiding tijdens het aanbieden van activiteiten en de keuze die kinderen hierin hebben.
De vaardigheden en/of ontwikkelingsgebieden die ten doelen zijn gesteld, worden uitgedaagd en gestimuleerd door de begeleiding, groepscohesie en activiteiten.

6. Buitengewoon TiB biedt ouders/verzorgers ondersteuning en ontlasting
Doordat het kind met een beperking/stoornis vaak heel veel aandacht en verzorging vraagt, houden de ouders vaak weinig tijd over voor de andere kinderen uit het gezin en/of voor zichzelf. TiB geeft ouders, door het aanbieden van zaterdagclub Buitengewoon TiB, de mogelijkheid om meer tijd te besteden aan datgene wat voor hen wenselijk is. Ook biedt zaterdagclub Buitengewoon TiB uitkomst voor werkende ouder(s)/verzorger(s).
We ondersteunen ouders in de opvoeding van hun kind met beperking door middel van praktisch pedagogische handvatten aan te reiken. Ouders kunnen bij ons terecht met vragen, moeilijke situaties en problemen. Wij adviseren de ouders binnen onze mogelijkheden en verwijzen hen zo nodig door naar andere disciplines binnen de hulpverlening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *