Thuis in Begeleiding (TiB) is een organisatie voor begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen met een beperking/stoornis.
Tijdens de Zaterdagclub van TiB worden kinderen met een ‘special effect’ in kleine groepen begeleid om onder andere hun sociale vaardigheden te verbeteren.
De begeleiding is er op gericht om kinderen te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook om ouders te ontlasten.

Visie Zaterdagclub:

 • De Zaterdagclub biedt professionele begeleiding aan kinderen met een beperking/stoornis in groepsverband.
 • De Zaterdagclub biedt een veilige sfeer en omgeving aan kinderen met een beperking/stoornis.
 • De Zaterdagclub biedt een duidelijk en gestructureerd dagprogramma aan.
 • De Zaterdagclub biedt uitdagende mogelijkheden waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen op motorisch, creatief, sociaal, emotioneel en cognitief vlak.
 • De Zaterdagclub gaat uit van de unieke talenten van ieder kind.
 • De Zaterdagclub  biedt ouders/verzorgers ondersteuning en ontlasting in de zorg.
 • De Zaterdagclub biedt professionele begeleiding aan kinderen met een beperking/stoornis in groepsverband.

1. Deze Zaterdagclub is voor kinderen met een ‘special effect’ (bijv. ASS , ADHD, hoogbegaafdheid, TOS, enz.) in de leeftijd van 4 t/m ongeveer 12 jaar.
Op de groep werken gekwalificeerde begeleiders.
Er wordt een passend dagprogramma samengesteld waar elk kind met zijn beperking/stoornis aan bod komt. Er wordt rekening gehouden met de zeer uiteenlopende ontwikkelingsniveaus, verschillende beperkingen/stoornissen, gekoppeld aan de individuele doelen met behoud van een juiste groepscohesie.
De kinderen worden ingedeeld in groepen van maximaal 12 kinderen. Bij de indeling wordt rekening gehouden met leeftijd, diagnose en ontwikkelingsniveau. Zo ontstaan er groepjes waarin ieder kind zich thuis voelt.
Op de Zaterdagclub wordt er gericht aan doelen gewerkt om de ontwikkeling te stimuleren. Kernbegrippen hierbij zijn: actief en activiteiten, spel en spelenderwijs.

2. De Zaterdagclub biedt een veilige sfeer en omgeving aan kinderen met een ‘special effect’.
TiB informeert ouders en kinderen over de Zaterdagclub en de begeleiding, activiteiten en huisregels. Ouders en kinderen kunnen allereerst een kijkje komen nemen en de sfeer proeven.
TiB biedt aan nieuwe kinderen de mogelijkheid om een paar uur te wennen.
Door een huiselijke sfeer creëren voelen ouders en kinderen zich snel op hun gemak.
’s Ochtends is er tijd voor ouders om de begeleiders kort te spreken en ’s middags krijgen zij een mondelinge overdracht van de begeleider over de dag.
Door een duidelijke dagstructuur met regels, tijden, activiteiten en vaste begeleiders, biedt TiB een veilige sfeer voor kinderen met een beperking/stoornis. Voor de kinderen die de duidelijkheid van pictogrammen nodig hebben, wordt de dag op een planbord door middel van picto’s gestructureerd.

3. De Zaterdagclub biedt een duidelijk en gestructureerd dagprogramma aan. Het plezier staat voorop! De Zaterdagclub biedt dagbesteding van 9.00-17.00 uur en ziet er als volgt uit:
09.00-10.00 : Kinderen worden gebracht waarbij ouders een overdracht aan de begeleiders kunnen geven.
10.00-10.30 : Dagstructuur doornemen met de groep met daarbij fruit en drinken
10.30-12.00 : Activiteiten
12.00-12.30 : Lunch samen voorbereiden
12.30-13.00 : Lunchen
13.00-13.15 : Afruimen
13.15-14.30 : Activiteiten
14.30-15.00 : Gezamenlijk drinken en (gezonde) snack eten
15.00-16.00 : Activiteiten
16.00-17.00 : Kinderen worden opgehaald en ouders krijgen overdracht van de begeleiders

Het dagprogramma wordt ondersteunt met picto’s.

4. De Zaterdagclub biedt uitdagende mogelijkheden waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen op motorisch, creatief, sociaal, emotioneel en cognitief niveau
Door middel van de prachtige locatie met de vele mogelijkheden, biedt de Zaterdagclub een veelzijdigheid van activiteiten aan. De Zaterdagclub heeft de beschikking over:

 • Twee ‘huiskamers’ met bergen speel-, spel en knutselmateriaal,  televisie,  spelcomputer, laptop en tablets.
 • Een groot speelplein voor buiten spelen, voetballen, klimmen, schommelen, tafeltennis, basketbal, etc.
 • Een ruime keuken voor kookactiviteiten.
 • Een grote gymzaal voor sport- en spel.
 • Een bosrijke omgeving.
 • Verzorging van het eten en drinken door TiB.
 • Een oefenruimte voor fysiek ontladen bij hevige emoties.
 • Ontprikkelplek.

Op de Zaterdagclub hebben kinderen veel ruimte en tijd om zelf te kunnen spelen. Er is veel spelmateriaal dat ze zelf kunnen pakken uit de open kasten. De begeleiders bieden minstens twee groepsactiviteiten per dag aan waaraan de kinderen mee kunnen doen. De begeleiders stimuleren de kinderen om aan deze gezamenlijke activiteiten mee te doen, om zo hun sociale vaardigheden te verbeteren. Maar ook om kinderen uit te dagen om iets anders te doen dan dat ze gewend zijn.

5. De Zaterdagclub gaat uit van de unieke talenten van ieder kind.
De begeleiding gaat ervan uit dat elk kind beschikt over unieke talenten en mogelijkheden, ook als een kind een beperking/stoornis heeft.
Deze talenten worden verder ontwikkeld en gestimuleerd door professionele begeleiding tijdens het aanbieden van activiteiten en de keuze die kinderen hierin hebben.
De vaardigheden en/of ontwikkelingsgebieden die ten doel zijn gesteld worden uitgedaagd en gestimuleerd door de begeleiding, de groepscohesie en de aangeboden activiteiten.

6. De Zaterdagclub biedt ouders/verzorgers ondersteuning en ontlasting in de zorg.
Doordat een kind met een ‘special effect’ vaak heel veel aandacht en verzorging vraagt, houden ouders vaak weinig tijd over voor de andere kinderen uit het gezin en/of voor zichzelf. TiB geeft ouders, door het aanbieden van de Zaterdagclub, de mogelijkheid om meer tijd te besteden aan datgene wat voor hen wenselijk is. Ook biedt de Zaterdagclub  uitkomst voor werkende ouder(s)/verzorger(s).
We ondersteunen ouders in de opvoeding van hun kind door middel van praktisch pedagogische handvatten aan te reiken. Ouders kunnen bij ons terecht met vragen, moeilijke situaties en problemen. Wij adviseren de ouders binnen onze mogelijkheden en verwijzen hen zo nodig door naar andere disciplines binnen de hulpverlening.