De Zaterdagclub is voor kinderen met een ‘special effect’ (bijv. ASS, ADHD, hoogbegaafdheid, TOS, enz.) in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar). Iedere zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur beschikken we over de schitterende locatie van SO-school Elan Primair in Huizen om daar zowel een zinvolle als plezierige dag met elkaar te hebben.

De kinderen kunnen ’s ochtends tussen 9:00-10:00 uur gebracht worden en tussen 16:00-17:00 uur weer opgehaald worden. Aan de hand van een gestructureerde dagplanning bieden wij allerlei activiteiten aan op en rondom de locatie in Huizen.
De Zaterdagclub biedt onder andere:

 • Een groot speelplein voor buiten spelen, voetballen, klimmen, schommelen, tafeltennis, basketbal, etc.
 • Twee ‘huiskamers’ met bergen speel-, spel en knutselmateriaal,  televisie,  spelcomputer, laptop en tablets
 • Een ruime keuken voor kookactiviteiten
 • Een grote gymzaal voor sport- en spel
 • Een bosrijke omgeving
 • Verzorging van het eten en drinken door TiB
 • Een oefenruimte voor fysiek ontladen bij hevige emoties
 • Ontprikkelplek

Nadat ouders/verzorgers hun kind bij ons hebben gebracht kunnen zij tijd besteden aan de andere kinderen binnen het gezin, hebben ze even tijd voor zichzelf, kunnen ze werken, enz.

We werken gericht aan vooraf opgestelde doelen omschreven in een zorgplan om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Hieronder staan de algemene ontwikkelpunten waar het kind aan werkt op onze Zaterdagclub:

 • Leren van sociale vaardigheden
 • Bevorderen van sociale contacten
 • Fysieke en sociale grenzen ontdekken en verleggen
 • Leren spelen, strijden, krachten meten, winnen en verliezen
 • Verbeteren van het zelfvertrouwen en positief zelfbeeld opbouwen
 • Voorbereiden op de maatschappij
 • Voorkomen/doorbreken sociaal isolement
 • Manieren leren om emoties te uiten
 • Energie kwijtraken
 • Zelfredzaamheid/zelfstandigheid bevorderen
 • Het aanleren/verbeteren van de motorische ontwikkeling
 • Structuur aanbrengen, dagelijks ritme verbeteren
 • Leren omgaan met regels en vrijheden
 • Keuzes leren maken

Concrete doelen die in een zorgplan van een kind kunnen staan zijn:

 • Ik kan mij aan de dagplanning houden.
 • Ik kan zelf spelen.
 • Ik kan samenspelen met andere kinderen
 • Ik kan een oplossing bedenken als ik boos ben of een ‘vol hoofd’ heb.
 • Ik kan mij aan de afspraken houden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Adres Zaterdagclub:
Oud Bussummerweg 76
1272 RX Huizen