De Zaterdagclub is voor kinderen met een ‘special effect’ (bijv. ASS, AD(H)D, verstandelijke beperking, enz.) in de leeftijd van 4 tot ongeveer 14 jaar. Iedere zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur beschikken we over de schitterende locatie van kindercentrum ‘t Mouwtje in Bussum om daar allerlei leuke activiteiten te doen.

De kinderen worden ingedeeld in groepen tot maximaal 8 kinderen. Bij de indeling wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau. Zo ontstaan er groepen waarin ieder kind zich thuis voelt met de juiste gespecialiseerde begeleiding waaronder orthopedagogisch begeleiders, creatief therapeuten, docenten uit het speciaal onderwijs, bewegingsagogen en begeleiders maatschappelijk werk en dienstverlening.

De kinderen kunnen ’s ochtends tussen 9:00-10:00 uur gebracht worden en tussen 16:00-17:00 uur weer opgehaald worden. Op de dag doen we allerlei activiteiten zowel op onze eigen locatie als daarbuiten. De Zaterdagclub beschikt onder andere over:

 • Groot speelplein (voor buiten spelen, voetballen, roetsjen met de kabelbaan, hutten en zandkastelen bouwen, rondcrossen op de skelters, enz.)
 • Enorme hal binnen (voor bouwen met kapla, je laten schminken, schilderen, enz)
 • Atelier, bouwkamer en theaterkamer
 • Huiskamers met bergen speelgoed, spelletjes, t.v. en computers
 • Keukens om in te kokkerellen
 • Sportzaal met veel spelmateriaal
 • Nabijgelegen is een kinderboerderij, zwembad, bos en hei.
 • Natuurlijk wordt al het eten en drinken verzorgd!

Nadat ouders hun kind bij ons hebben gebracht kunnen zij tijd besteden aan de andere kinderen binnen het gezin, hebben ze even tijd voor zichzelf, kunnen ze werken, enz.

We werken gericht aan vooraf opgestelde doelen om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Enkele doelen waaraan gewerkt kan worden:

 • Leren van sociale vaardigheden
 • Bevorderen van sociale contacten
 • Fysieke en sociale grenzen ontdekken en verleggen
 • Leren spelen, strijden, krachten meten, winnen en verliezen
 • Verbeteren van het zelfvertrouwen en positief zelfbeeld opbouwen
 • Voorbereiden op de maatschappij
 • Voorkomen/doorbreken sociaal isolement
 • Manieren leren om emoties te uiten
 • Energie kwijtraken
 • Zelfredzaamheid/zelfstandigheid bevorderen
 • Het aanleren/verbeteren van de motorische ontwikkeling
 • Structuur aanbrengen, dagelijks ritme verbeteren
 • Leren omgaan met regels en vrijheden
 • Keuzes leren maken

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Adres Zaterdagclub:
Huizerweg 49D
1401 GH Bussum