Wij bieden middels Zorg in Natura (ZiN) of een Persoonsgebonden budget (PGB-WLZ):

 • Begeleiding Individueel
 • Begeleiding Groep / Dagbesteding
 • Tijdelijk Verblijf

Al onze diensten zijn gericht op het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling.
Wij bieden onder andere:

 • Individuele begeleiding
 • Gezinsbegeleiding
 • Opvoedingsondersteuning
 • Huiswerkbegeleiding (leren plannen, structureren en organiseren van schooltaken)
 • Zaterdagclub
 • Vakantieprogramma’s
 • 4 keer per jaar een logeerweekend

Tijdens elke begeleidingsvorm werken we met vooraf opgestelde doelen die verwerkt zijn in een zorgplan.
Tijdens de begeleiding kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan:

 • Het bevorderen van de zelfstandigheid
 • Emotieregulatie
 • Een zinvolle dagbesteding hebben met een juiste balans tussen inspanning en ontspanning. Hierbij kan men ook denken aan het vinden van een passende sportactiviteit.
 • Psycho-educatie
 • Bevorderen of leren aangaan/onderhouden van sociale contacten
 • Leren spelen met andere kinderen