Missie en visie Thuis in Begeleiding

Thuis in Begeleiding (TiB) biedt kwalitatief goede begeleiding aan kinderen, (jong) volwassenen met een beperking/stoornis en hun ouders en gezin.
TiB vertaalt kwalitatief goede begeleiding in het werken met gekwalificeerd en gemotiveerd personeel, continuïteit op basis van vaste groepen, vaste begeleiders en het zorgplan, een beleidsmatige onderbouwing van de diensten, voldoen aan de normen van de HKZ en voldoen aan de gestelde eisen van de gemeenten waar wij een contract mee hebben.
Deze centrale missie is het richtpunt voor strategische keuzen en actieplannen en vormt de basis van onze ondernemingsmissie. Deze missie drukt uit waar wij voor staan en wat onze ambities zijn.

TiB is een onafhankelijke organisatie, die inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen. Ieder kind is uniek. We blinken uit in de kwaliteit van ons handelen binnen de begeleiding en de mogelijkheden die wij de kinderen geven om zich te ontwikkelen.
Wij willen kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden waarin we, met het oog op een doorlopende ontwikkellijn, streven naar een actieve deelname aan de samenleving.
Onze werknemers bieden we een ‘warm zakelijke’ werkomgeving waarin wij verwachten dat zij zich professioneel en persoonlijk ontwikkelen.

Uitgangspunten TiB
Bij de ontwikkeling van ons (strategisch) beleid houden we rekening met een aantal belangrijke uitgangspunten die de richting bepalen van onze keuzen en ons handelen:

  • TiB biedt begeleiding om aan persoonlijke doelen van de cliënt te werken zodat de ontwikkeling op allerlei gebieden (sociaal, lichamelijk, intellectueel, emotioneel) gestimuleerd wordt.
  • TiB werkt op basis van individuele begeleiding of groepsbegeleiding.
  • TiB zorgt gezamenlijk met de cliënt voor een begeleidingsvorm die passend is.
  • TiB voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.
  • TiB is een professionele, marktgerichte en HKZ gecertificeerde organisatie.
  • TiB investeert in personeel als de belangrijkste bron van begeleidingskwaliteit.
  • TiB is in staat en bereid om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
  • TiB richt zich waar nodig op het opzetten/verbeteren van een samenwerking tussen het gezin en organisaties, scholen, vrijetijdsvoorzieningen en maatschappelijke organisaties op wijkniveau.